Geloof:
Je weet nooit zeker

Wetenschap houdt zich aan regels met nauw omschreven definities. Verifieerbare verbanden worden gezocht en bewezen.

Wetenschap is zeker weten.

Godsdienst kent ruime subjectieve begrippen zoals leven na de dood, verlossing, verlichting, predestinatie, hemel en hel. Geloof is beperkt tot denkbeelden.

Godsdienst is nooit zeker weten.

Geloven kan zonder ergens in te geloven. Geloven is dan een open houding ten aanzien van het leven, waarbij erkend wordt dat onze ratio en denkbeelden beperkt zijn.

Geloven is zeker weten dat we niet weten.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Godsdienst
Lees meer: Ratio
Lees meer: Verlichte geest
Lees meer: Wijsheid
Lees meer: Heilige Drie-eenheid