Emotie:
de weg van hier

E-movere, het Latijnse woord waarvan emotie is afgeleid, betekent ‘naar buiten bewegen’. Emotie volgt een weg van hierbinnen naar daarbuiten. We brengen tot uitdrukking wat we hier en nu ervaren: blijdschap, boosheid of liefde. In contact met de ander zal onze emotie zich verder ontwikkelen. Liefde kan zich verdiepen en boosheid kan zich oplossen.

Het is de weg die verder leidt, de weg van hier.

© Jan Philip Wieringa, 2008

Lees meer: Immotie
Lees meer: Depressie
Lees meer: Angst
Lees meer: Blij
Lees meer: Verdriet