Heilige Drie-eenheid:
Is er niets meer heilig?

De heilige Drie-eenheid is een religieus symbool uit het christendom: Vader, Zoon en Heilige Geest. Er wordt onderscheid gemaakt in iets wat in wezen eenheid is. In het hindoeïsme bestaat een menigte van tienduizenden goden die als eenheid gezien wordt. Meer verschijningsvormen lijken de heilige eenheid niet aan te tasten.

Het heilige wordt in veel godsdiensten gezien als één ondeelbaar geheel. Het onderscheid in verschillende verschijningsvormen is een tegemoetkoming aan de begrensdheid van ons denken. Wij willen ons een voorstelling kunnen maken, we willen het begrijpen en, zo mogelijk, ook nog tellen.

We kunnen een parallel trekken naar onszelf. We hebben meerdere verschijningsvormen. We kunnen jong zijn of oud. We hebben aanzien of staan aan de rand van de samenleving. We zijn enthousiast of neerslachtig. Ondanks deze verscheidenheid beleven we onszelf als eenheid: we zijn wie we zijn, we zijn onszelf.

Net als in de religie vinden we onszelf niet in de veelheid aan verschijningsvormen maar in de alles overstijgende eenheid. In filosofisch religieuze bewoording wordt dit 'transcendentie' genoemd. We zijn heilige eenheid.

© Jan Philip Wieringa, 2008

Lees meer: Heilig
Lees meer: Cirkel
Lees meer: Melodie
Lees meer: Golven
Lees meer: Kennis