Godsdienst:
Hoog in de diepte zoeken

Ons aardse bestaan roept vragen op naar het hogere: heeft ons leven zin, is er leven na de dood, is er buitenaards leven, wat is het begin van alles en is er een einde? Ons begripsvermogen is beperkt omdat ons denken, onze vragen en onze beelden voortkomen uit ons aardse bestaan zelf.

Godsdienst, in welke vorm dan ook, is niet meer dan georganiseerd aards zoeken in aards denken.

© Jan Philip Wieringa, 2008

Lees meer: God
Lees meer: Heilige Drie-eenheid
Lees meer: Geloof
Lees meer: Symbool
Lees meer: Kerk