Kunst:
Anderszins ontmoet

We communiceren voor een groot deel met woorden: wat is uw naam, hoeveel kost dit, hoe laat is het etc. In deze communicatie is het helder waar elk woord voor staat. Dit is bijzonder handig: we verstaan elkaar en werken samen. Het is een kwaliteit die we als mens in hoge mate geperfectioneerd hebben.

Een groot deel van de dag zijn we aan het denken en praten. Door onze aandacht voor de wereld van de woorden hebben we de voorwoordelijke wereld, de wereld van het ‘zijn’ waar alle woorden uit voortkomen, naar de achtergrond geschoven. Deze tweedeling roept een diepgewortelde behoefte op om de andere wereld te ontmoeten en te beleven.

Kunst opent deuren naar deze zijnslaag. Bij muziek betreden we een klankwereld van tonen, ritmes, boeiende variaties en opgeroepen emoties. In dans betreden we de wereld van een ritmisch lichamelijk samenzijn. Beeldende kunst neemt ons mee in een kleuren- en vormenrijkdom waarin perspectief geboden wordt op een andere visuele wereld.

De wereld ontmoeten we anderszins.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Dans
Lees meer: Taal
Lees meer: Kennis
Lees meer: Muziek
Lees meer: Literatuur