Sterven:
Tijd verlaten

Tapuit - Henk HelmantelSterven is het proces dat voorafgaat aan het moment van doodgaan. Het lichaam laat het steeds meer afweten en eindigt met het overlijden. Als we lichamelijk aftakelen, maar niet overlijden is het een ziekteproces en geen stervensproces. We kunnen pas achteraf zeggen dat het een stervensproces was. De stervende zal niet absoluut zeker weten dat het moment van het definitieve afscheid is aangebroken.

Dit afscheid is de afsluiting van alles wat we in ons leven gedaan hebben. We hebben geleerd en gewerkt. We zijn relaties aangegaan met onze tijdgenoten. Ons leven vond plaats in de tijd. We gingen in de meeste gevallen het traject van baby tot bejaarde. Bij het sterven sluiten we onze leef-tijd af: we verlaten de tijd.

© Jan Philip Wieringa, 2008

Lees meer: Dood
Lees meer: Tijd
Lees meer: Nu
Lees meer: Bloem
Lees meer: Ik