Cirkel:
Rondgang

cirkel-kleinWe maken het rond en ronden af. Als het met ons werk goed gaat, loopt het op rolletjes. Op rotondes komen we geen remmende hoeken tegen.
In ronde vormen kunnen we meegaan, we ervaren ze als aangenaam en ze geven een gevoel van geborgenheid. We associëren ze met het vrouwelijke.

Als we rond de tafel zitten, komen we tot overeenstemming. Als we onze talenten en vaardigheden tot uitdrukking kunnen brengen, loopt het lekker in ons leven. Met een ring symboliseren we onze verbondenheid in liefde.

De betekenis en gevoelswaarde van de cirkel is rijk en heeft grote diepte. We ronden het hiermee af, we zijn rond.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Dans
Lees meer: Liefde
Lees meer: Vrouwelijk
Lees meer: Vertedering
Lees meer: Vierkant