E-mail:
Fingerspitzencontact

Onze vingertoppen zijn fijngevoelig. We kunnen de textuur van een oppervlakte voelen: zacht,hard, warm, koud, ruw of glad.

Met onze vingertoppen raken we de toetsen om te kunnen e-mailen. We tasten af wat we willen overbrengen en hoe we dat formuleren. We stemmen af op de persoon of instantie die we aanschrijven. Soms zijn we hierin zorgvuldig en soms is de vorm van ondergeschikt belang.

Onze fijngevoeligheid bepaalt het contact.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Contact
Lees meer: Dans
Lees meer: Internet
Lees meer: Vertedering
Lees meer: Gezellig