Carrière:
Gedragen ontwikkeling

Carrière is iets wat we maken. Met grote inzet gebruiken we onze talenten en connecties. We grijpen de kansen die zich aandienen. We maken onze carrière maar worden er ook door gedragen. Een carrier (Eng.) is een grote vrachtfiets waarin goederen gedragen worden.

Onze talenten hebben we gekregen, belangrijke mensen op onze weg helpen ons en de samenleving biedt mogelijkheden en beloningen. We worden gedragen door een organisatiestructuur die ons uitnodigt om een plaats in te nemen. Het is een vanzelfsprekendheid waar we niet gauw bij stil staan.

Een carrière is een persoonlijke ontwikkeling, gedragen door onze inzet en de mogelijkheden die de samenleving ons biedt.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Diploma
Lees meer: Leren
Lees meer: Werk
Lees meer: Roeping
Lees meer: Voornemens