Vuur:
Voorbijgaan

Vuur is een element dat zich in de tijd manifesteert: het ontsteekt, brandt en dooft weer uit. Brandstof ontvlamt doordat het op hoge temperatuur in contact komt met zuurstof en zich ermee verbindt. In het vuur verdwijnt de brandstof en ontstaan onbrandbare as en het gas CO².

Het element vuur symboliseert contact. Contact voltrekt zich eveneens in de tijd. We hebben een goed gesprek, maar zijn op gegeven moment uitgepraat. We hebben een gezellige avond, maar willen na verloop van tijd weer naar huis. We zijn verliefd maar als we te lang hand in hand zitten vervlakt het.

We leven in het voorbijgaan.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Vlam
Lees meer: Liefde
Lees meer: Verliefd
Lees meer: Mededogen
Lees meer: Nu