Mannelijk:
Egocentrisch dienen

De mannelijke kant die we in ons hebben wil invloed uitoefenen en domineren. Het is een doortastende en krachtige kant die uitgaat van eigen ideeën en inspiratie. Dit krachtig en bepalend aanwezig zijn kan zich alleen manifesteren in contact met een ander die dit kan ontvangen. In deze wederkerige relatie wordt de samenleving gediend en verwerkelijkt zich het mannelijke.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Contact
Lees meer: Vrouwelijk
Lees meer: Controle
Lees meer: Standvastig
Lees meer: Wil