Gras:
Grazig

Gras is grazig groen. Het voedt en biedt vruchtbare grond onder de voeten. Gras is diep geworteld en bestand tegen afgrazen.

Groen kunnen we zijn als gras: onervaren en kwetsbaar. Onder de oppervlakte hebben we een wortelstelsel van sociale verbondenheid. We worden gevoed en gesteund door anderen.

We zijn niet uit het grazige veld te slaan, het veld zijn we zelf.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Aarde
Lees meer: Stopcontact
Lees meer: Modder
Lees meer: Oogsten
Lees meer: Wortel