Ratio:
Begrijpelijk beperkt

We voelen, ruiken, horen en zien. Met onze zintuigen hebben we contact met de wereld om ons heen. We hebben ook onze gevoelens en hartstochten waarmee we ons in de wereld bewegen. Ons denken heeft woorden bedacht voor wat we in de wereld kunnen tegenkomen. Een woord is de inhoudsopgave voor een groep verwante verschijnselen. ‘Rood’ omvat een heel spectrum aan kleuren en het woord ‘rond’ staat voor een veelheid aan overeenkomstige vormen. De meer abstracte woorden duiden op nog veel ruimere verzamelingen aan verschijnselen. Verliefdheid is nog geen twee keer hetzelfde geweest!

Onze ratio geeft samenvattende inhoudsopgaven.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Taal
Lees meer: Humor
Lees meer: E-mail
Lees meer: Kennis
Lees meer: Angst