Virus:
Ongediende dienst

Een virus is een organisme dat ons ziek maakt. Met vaccinatie trachten we virussen een slag voor te zijn. Op internet zijn we het zelf die kwaadaardige virussen in het leven roepen. Op beide terreinen zijn het geduchte tegenstanders die met allerlei tactieken weten in te spelen op onze afweer. Zolang we niet massaal het loodje leggen en onze computers het nog blijven doen, kunnen we het zien als spel en tegenspel. Het lijkt een natuurwet dat tegenstellingen nodig zijn voor het leven.

Virussen zijn noodzakelijke tegenspelers.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Dans
Lees meer: Het kwaad
Lees meer: Hindernis
Lees meer: Geweld
Lees meer: Ziekte