Anorexia:
Leven in dood

Anorexia is een proces waarin de uiterste grens van het vermageren wordt gezocht. Er ligt een enorme kracht aan ten grondslag die ingaat tegen de behoeftes van het eigen lichaam en de ontwikkeling remt. Het gezonde verstand en druk vanuit de omgeving worden op krachtige wijze weerstaan. Op dit gevaarlijke terrein wordt de eigen gezondheid ernstig geschaad, de doodsgrens genaderd en soms zelfs overschreden.

We hebben te maken met een macht die vanuit het gezonde verstand niet te begrijpen en nauwelijks te bestrijden is. Klaarblijkelijk is er een macht die lijnrecht ingaat tegen onze levenskracht.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Leven
Lees meer: Dood
Lees meer: Godsdienst
Lees meer: Roeping
Lees meer: Ascese