Woord:
Voorwoordelijk

Als ik je mijn woord geef, betekent het dat je van me op aan kunt: je mag me erop aanspreken. Het woord heeft betekenis van gewicht. In de Bijbel wordt zelfs gezegd dat het woord het begin van alle dingen is.

Met woorden duiden we aan wat we ervaren. Dit kunnen zowel zintuiglijke waarnemingen zijn als innerlijke ervaringen. Is een boom een boom als nog niemand dit woord eraan gegeven heeft? Is een vaag voorgevoel hetzelfde als een levensovertuiging? Door woorden krijgt onze voorwoordelijke ervaring betekenis.

Het woord schept onze werkelijkheid.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Saai
Lees meer: Taal
Lees meer: Onderbuik
Lees meer: Kunst
Lees meer: Aforisme