Zonde:
Op het randje

Met ons bewustzijn hebben we de vrijheid gekregen om te kiezen. We kiezen voor onze relaties, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding en woonomgeving. Met het beoordelen van ons eigen gedrag stellen we normen van goed en kwaad en formuleren we wetten en regels. Onze persoonlijke keuzevrijheid biedt de mogelijkheid om te zondigen en de grens van het toelaatbare te passeren.

Keuzevrijheid beweegt zich op het randje en brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Het kwaad
Lees meer: Oorlog
Lees meer: Hel
Lees meer: De andere kant
Lees meer: Conservatief