Letterlijk:
Samen stellend

Letterlijk betekent: volgens de letters van het geschrevene. Het suggereert dat we met onze letters exact kunnen noteren wat we bedoelen. Een letter op zich heeft geen betekenis, maar een samenstelling van letters tot een woord correspondeert met een gedeelde ervaring. Het samenstel van letters in het woord ‘agressie’, roept iets op wat we kennen en herkennen. Deze samenstelling kan uitgebreid worden tot een zin. De zin ‘agressie is een overweldigend gevoel’ zal ook begrepen worden.

Desalniettemin zullen, met een toename aan letters, ook de associaties en meningen uiteen gaan lopen. Hoe groter de samenstelling van letters, hoe minder ze kunnen stellen.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Ratio
Lees meer: Internet
Lees meer: Kennis
Lees meer: Schakel
Lees meer: Agressie