Modder:
In aards

modder.kleinWe staan op de aarde, we kunnen de grond voelen. De aarde draagt ons, we ontlenen er onze stevigheid aan: we zijn geaard.

In de modder krijgen we een andere gewaarwording. Vermengd met water krijgt aarde zuigkracht en wordt drijfzand. Ze kan ons vastzuigen en in haar ten onder laten gaan. Als we vastzitten in het aardse, komt de tegenpool van geaard zijn naar voren: het verlangen naar vrijheid en behoefte aan lucht. Liever vliegen dan verzwolgen worden.

Als ziekte, handicap of ouderdom ons kluistert aan ons lichaam, dreigen we ten onder te gaan in het onontkoombare. Emotioneel kan de afgrond van een depressie zich voor onze voeten openen.

Geestelijke vrijheid is hier onze tegenpool.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Aarde
Lees meer: Lucht
Lees meer: Diamant
Lees meer: Stof
Lees meer: Voornemens