Aanbidden:
Aanbieden

Degene die we aanbidden kan iemand van vlees en bloed zijn: een idool. Meestal betreft het aanbidden een god of een heilige. We richten ons tot wat het concreet aardse overstijgt: het transcendente.

We achten het aanbedene hoog en plaatsen onszelf hieraan ondergeschikt. Het is van ondergeschikt belang of de aanbedene op ons reageert: we stellen ons open voor de genade van het hogere. In dit gebed bieden we ons aan: we knielen, buigen ons hoofd en sluiten onze ogen.

Als idool zou ik me er geen raad mee weten.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: God
Lees meer: Rustpunt
Lees meer: Klankbord
Lees meer: Kerk
Lees meer: Onzekerheid