Kruis:
De vijfde weg

Een kruis geeft vier richtingen aan: boven, onder, links en rechts. In het christendom wordt hiermee het lijden van Christus gesymboliseerd. Een kompas geeft de vier windrichtingen van ons aardoppervlak aan: noord, zuid, oost en west.

We onderscheiden vier aardse elementen, ook wel 'essenties' genoemd: aarde, water, vuur en lucht. De beperking van aardse viertallen roept het beeld op van een vijfde richting die er loodrecht op staat. Deze richting verheft zich boven het aardse bestaan.

Het is als de hoog oprijzende kerk in het midden van de stad waar het leven zich rondom voltrekt.

De vijfde essentie is de kwintessens.

© Jan Philip Wieringa 2009

Lees meer: Lijden
Lees meer: Aarde
Lees meer: Heilige Drie-eenheid
Lees meer: Kerk
Lees meer: Godsdienst