Wortel:
Aardverbinding

Wortels grijpen zich vast, diep in de aarde. Ze zoeken houvast en voeding. Het is de onontbeerlijke verbinding die alle planten, struiken en bomen zoeken.

Ook wij hebben onze wortels waarmee we voeding en houvast zoeken. In onze familie, relatie en vriendenkring zijn we relationeel en gevoelsmatig diep geworteld. De dingen die we voor anderen doen en ons werk geven ons sociaal een zinvol bestaan.

Zonder aardse verbindingen leven we niet.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Modder
Lees meer: Identiteit
Lees meer: Ik
Lees meer: Thuis
Lees meer: Gras