Terreur:
Ontsamenhang

Terreur is letterlijk en figuurlijk verschrikkelijk. Dit schrikwekkende verschijnsel doet zich voor als we elkaar met geweld dwingen en overheersen. Macht en geweld ontwortelen de samenhang van een veilige maatschappij. Revolutie en oorlog brengen enorme veranderingen teweeg.

Vrede consolideert en ordent onze samenleving: we ontwikkelen ons in veiligheid en welvaart. Sommige ontwikkelingen vragen om maatschappelijke verandering. Verandering vraagt soms om terreur.

Terreur vraagt om afkeuring en schreeuwt om een veilig ideaal.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Het kwaad
Lees meer: Agressie
Lees meer: Ideaal
Lees meer: Mededogen
Lees meer: Trauma