Zee:
Verscheiden eenheid

Er ligt een enorme plas water op aarde. De plas heeft vele gezichten: van een gladde waterspiegel tot een kolkende zee met huizenhoge golven. De oceanen hebben enorme diepten, terwijl er rijk vertakte delta’s zijn waar het water zich met het land vermengt. Rijke tropische wateren zitten vol met kleurrijk leven, terwijl in ijskoude diepten slechts rudimentair leven te vinden is. In de veelheid van verschijningsvormen is deze plas: zee op aarde.

Van bittere armoede tot wanstaltige rijkdom, van vergeten dakloze tot wereldberoemd idool, van zwakbegaafde tot briljante geleerde, van mismaakt gedrocht tot topmodel: het is een eenmalig mensenleven.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Niets
Lees meer: Mededogen
Lees meer: Verantwoordelijkheid
Lees meer: Haard
Lees meer: Golven