Geweld:
Inbreuk

Geweld betekent dat een grens overschreden wordt. Een fysieke grens bij mishandeling en verkrachting, een fatsoensgrens bij vandalisme en belediging en een landsgrens in een oorlog. Grenzen dienen om onze samenleving te organiseren naar wetten, fatsoensregels en territoria. Tijden met geweld worden afgewisseld met tijden van herstel en vernieuwing van grenzen. Geweld keuren we af, omdat het inbreuk doet op de organisatie van onze samenleving. Wetten, regels en grenzen van samenlevingen veranderen in de loop van de tijd. Dit gaat gepaard met geweld.

Kunnen regels van een samenleving veranderen met inachtneming van dezelfde regels?

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Boete
Lees meer: Geschiedenis
Lees meer: Oorlog
Lees meer: Virus
Lees meer: Haat