Heilig:
Heel

Het woord 'heilig' betekent letterlijk ‘heel zijn’. Het geheel van alles is het heilige. Het is de eenheid van alles wat is, gekend en onkenbaar.

Als we onderscheid maken tussen wat we goed vinden en wat niet, breken we de eenheid in tweeën: goed en kwaad. Zodra we iets of iemand heilig verklaren, maken we onderscheid tussen heilig en niet-heilig. Met dit onderscheid breken we de eenheid van het geheel.

Heilig verklaren is ontheiligen.

In eenvoud heel zijn zonder onderscheid, is heilig.

© Jan Philip Wieringa, 2008

Lees meer: Heilige Drie-eenheid
Lees meer: Aanbidden
Lees meer: Stilte
Lees meer: Muziek
Lees meer: Kristal