Overspannen:
Zekering

Ons lichaam is een zeer fijngevoelig instrument. Het reageert niet alleen op onze fysieke, maar ook op onze sociale omgeving. Met spanning geeft het aan dat er een conflict in de lucht hangt. Met een ongemakkelijk gevoel geeft het signalen dat een ander niet te vertrouwen is. Met een spontane zucht reageert het op een eerlijk en openhartig gesprek. Hoe beter zicht we hebben op ons instrumentarium, des te adequater we zijn in onze sociale contacten.

Naast de fijngevoelige meters beschikt ons lichaam ook over de nodige zekeringen. Als we te hard gewerkt hebben, geeft oververmoeidheid aan dat we rust en ontspanning nodig hebben. Als we onze meters en alarmsignalen negeren, werkt onze noodzekering: overspannenheid.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Reizen
Lees meer: Crisis
Lees meer: Jaloezie
Lees meer: Onderbuik
Lees meer: Vangnet