Intelligent:
Weten wat er toe doet

Intelligentie is het vermogen om te onthouden, onderscheiden en verbanden te leggen. We gebruiken dit vermogen bij het oplossen van problemen of in de wetenschap. We kunnen erg veel kennis in ons geheugen opslaan en daarin interessante nieuwe verbanden ontdekken.

Echt intelligent is het als we kunnen onderscheiden waar we onze intelligentie voor gebruiken. Dit is wat er uiteindelijk toe doet.

© Jan Philip Wieringa, 2009


Lees meer: Wijsheid
Lees meer: Dementie
Lees meer: Verantwoordelijkheid
Lees meer: Kennis

Lees meer: Mystiek