Stopcontact:
Poolpunt

In het stopcontact maken we verbinding tussen tegenpolen: plus en min. De stroom die door deze verbinding op gang komt, laat een motor draaien.

Contact tussen mensen vereist een verschil tussen twee polen: we verschillen van mening, hebben verschillende behoeften of willen iets anders. In contact gaat er energie stromen: de een leert wat de ander doceert, de hulpbehoevende biedt de zorgverlener gelegenheid te zorgen, progressieven en conservatieven slijpen hun standpunten in een discussie. De motor van het contact draait.

Als we alleen ons eigen gelijk willen doceren, praten we langs elkaar heen. Als we het voortdurend eens zijn, verwordt onze discussie tot een gesprek in clichés en valt stil. Als we alleen maar willen geven, is er niemand om te ontvangen. De motor komt tot stilstand.

Contact vereist verbinding met onze tegenpool.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Contact
Lees meer: Licht
Lees meer: Vuur
Lees meer: Stroom
Lees meer: Letterlijk