Lucht:
Onzichtbare ademtocht

Lucht is het element dat ons omringt, waarin we ons vrijelijk bewegen en dat we in- en uitademen. Lucht voorziet ons van levensnoodzakelijke zuurstof en draagt onze beeld- en geluidsgolven. Dit onontbeerlijke en alom aanwezige medium is voor ons niet zichtbaar. De betekenis van lucht wordt voelbaar als ons de adem benomen wordt.

Vrijheid is niet als zodanig zichtbaar. Als ons de mond gesnoerd wordt of we gevangen zitten, ontvouwt zich de betekenis van vrijheid.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Koffer
Lees meer: Ruiken
Lees meer: Vrijheid
Lees meer: Licht
Lees meer: Mystiek