God:
Nog nooit gezien,
mag geen naam hebben

Gelovig of niet, het woord god kennen we allemaal. We hebben God nooit gezien. In de islam mag God niet afgebeeld worden. Bij de Joden mag God niet bij naam genoemd worden. God is niet aan te duiden zoals al het andere dat we tegenkomen in de wereld.

Als wij in gesprek zijn weet ik niet hoe jij zal reageren. Als ik het zou weten ben je geen echte gesprekspartner. Je zal het zelf ook niet weten. Ik kan zelfs niet voorspellen wat ik zal gaan zeggen. Ons gesprek zal uitwijzen wat we nu nog niet kunnen weten.

Het niet benoembare bevindt zich tussen ons.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Dans
Lees meer: Heilige Drie-eenheid
Lees meer: Aanbidden
Lees meer: Grappenmaker
Lees meer: Bewustzijn