Afdrukken

Klankbord:
Samenklank

Het klankbord van een muziekinstrument brengt een geluidstrilling tot leven, het laat de trilling klinken.

Als de ander naar ons luistert, als we gezien worden, komen we tot leven. Als niemand mijn sportprestaties ziet, hebben ze geen betekenis. Kunst die niemand ooit ziet, kunnen we geen kunst noemen. Onze deskundigheid en vakmanschap moeten we in de praktijk kunnen brengen willen ze enige betekenis hebben.

Zonder klankbord zijn we een onbetekenende trilling in een onverschillig en onmetelijk heelal.

Als we elkaar horen en zien, ………… leven we.

© Jan Philip Wieringa, 2009

Lees meer: Muziek
Lees meer: Diepgang
Lees meer: In de war
Lees meer: Stopcontact
Lees meer: Troost