Eenzaamheid:
Ondeelbare eenheid

Vereenzamen is een onbeschrijfelijke kwelling. Eenzame opsluiting in gevangenschap is letterlijk en figuurlijk gekmakend. We kunnen met onszelf praten tot we onze eigen gedachten horen weerklinken. We staan moederziel alleen voor onze echoput. Om ons mens te voelen hebben we een ander nodig.

In eenzaamheid vallen we in een peilloze diepte en sterven psychologisch af. Deze eenzaamheid is niet te delen. Op het moment dat we deze ervaring delen, is de afgrond verdwenen.

© Jan Philip Wieringa, april 2009

Lees meer: Verdriet
Lees meer: Liefde
Lees meer: Buitengesloten
Lees meer: Ik
Lees meer: Depressie