diagostiek

  • Een religieuze dimensie bij de psycholoog

    In de psychologische hulpverlening wordt getracht mensen met heldere en concrete therapieën zo efficiënt mogelijk van hun probleem te genezen. Om eerst een eenduidig beeld te krijgen van het probleem wordt, in navolging van de medische discipline een diagnose gesteld volgens een wereldwijd gebruikt handboek (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Hiermee wordt het probleem eenduidig en concreet gedefinieerd en kan een daarbij passende en bewezen effectieve behandeling worden toegepast. De cognitieve gedragstherapie (CGT) is hierbij de meest favoriete behandeling Deze diagnoses zijn zelfs in ons dagelijks spraakgebruik gemeengoed geworden. Voorbeelden zijn: ADHD, ADD, autisme, borderline, depressie, burn-out, etc.. Oppervlakkig bezien lijkt hier niks mee mis. De psychologie is daarmee niet meer zweverig maar heeft handen, voeten en oplossingen gekregen.