Verliefd zijn brengt ons tot leven: we bruisen van energie, beleven onze seksualiteit intens en kunnen de wereld aan. In de nabijheid van de ander voelen we ons veilig en geborgen, maar zijn we ook kwetsbaar in gevoelens die ons beangstigen. Bijvoorbeeld angst voor intimiteit en afhankelijkheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, agressie, onbekende verlangens en angst om verlaten te worden. Vaak spelen ervaringen uit het verleden hierin een rol. Oude gedragspatronen om onszelf te beschermen kunnen het contact met onze partner vertroebelen. Er ontstaan ruzies en conflicten die de angst en het verlangen verhullen. Dat de conflicten zo hoog kunnen oplopen dat ze ons tot wanhoop brengen is dan ook niet verwonderlijk.

Bent u vastgelopen in uw relatie? Komt u er samen niet meer uit? Dan kan relatietherapie helpen weer nader tot elkaar te komen.

Relatietherapie geeft inzicht in de complexe patronen waarin u samen verstrikt bent geraakt. Het uitspreken van gekwetstheid, woede, verdriet, gemis en eenzaamheid kan een nieuwe wending geven aan het contact met uw partner. De kracht die wordt aangewend om ruzie te maken, leert u gebruiken om uw relatie te verdiepen. Wederzijdse afhankelijkheid en autonomie vinden een hernieuwd evenwicht in onderlinge verbondenheid.