Experimenteren in Gestalt

In den beginne

In den beginne is het zijn. Het ‘zijn’ of ook wel het ‘zijnde’ is een filosofisch begrip waarmee alles wat zich aandient, ervaarbaar en ook niet direct ervaarbaar, aangeduid wordt. Het is datgene wat er al is voordat we er woorden aan geven. Het onderhavige artikel is een kritische rondgang met betrekking tot hoe Gestalt zich tot dit zijn verhoudt. De uitdaging die Gestalt hierbij aangaat wordt afgezet tegen de onmogelijkheid van de hele onderneming.

Het huis van het wetenproject

Wetenschap wil weten.
Wat is het wezen van weten?
Willen we weten hoe iets werkt?
Willen we weten wat de oorzaak is?
Willen we invloed kunnen uitoefenen?
Kunnen we nieuwe velden van weten ontginnen?

Inleiding

In het eerste artikel in deze reeks 'Ontwarend Bewustzijn' hebben we de aard van ons gewaarzijn en bewustzijn onderzocht. Gewaarzijn werd daarin gezien als de registratie op neurologisch niveau van de inwendige en uitwendige zintuiglijke prikkels. De verwerking van deze prikkels werd gedefinieerd als bewustzijn. Dit bewustzijn liet zich onderscheiden op het associatieve en verbale niveau.
In het tweede artikel 'De Jacht op Mezelf' wordt duidelijk dat we ons overwegend identificeren met de term 'ik' in ons verbale bewustzijn.
Ik wil in dit derde artikel 'Gestalt in Hypnos' de stap maken naar het wezen van ons menselijk contact om van daaruit de therapeutische ontmoeting te belichten.

Inleiding

In het eerste artikel in deze reeks, Ontwarend Bewustzijn, werd de aard van ons bewustzijn en gewaarzijn aan een onderzoek onderworpen. Het niet objectiveerbare van bewustzijn bracht ons naar de transcendentie van dit begrip. In dit artikel zal ik nader ingaan op de aard van onszelf als subject.