Organisatie Gestalt

De Gestaltbeoefenaars vormen met elkaar net als de Boeddhistische kloosterlingen een leefgemeenschap. We hebben opleidingen, opleiders, erkenningen in allerlei gradaties, we hebben regels en controle op de regels. We bewaken de kwaliteit van de Gestaltbeoefenaars om naar de buitenwereld een waarborg te kunnen geven. Supervisoren hebben hierin een belangrijke functie, zowel voor degenen die in opleiding zijn als voor de afgestudeerde praktijkbeoefenaars. Zij staan erg hoog in onze hiërarchie. Zij staan zelfs zo hoog dat ze zelf gevrijwaard zijn van supervisie. Hun kwaliteit wordt gewaarborgd door hun grote ervaring, hun verantwoordelijkheidsgevoel en het collegiale contact op een jaarlijkse bijeenkomst van supervisoren. De sceptische ondertoon van mijn formulering verraadt de richting waar ik naar toe wil.