Inhoudsopgave

Risico's

Onze leefgemeenschap staat echter aan dezelfde gevaren bloot als het Boeddhistische klooster: verstarring door al te vastgeroeste denk- en ervaringspatronen. We hebben onze collectieve blinde vlekken. Om ons van deze vlekken bewust te worden hebben we, net als de Boeddhisten voortdurend een frisse, naïeve reflectie nodig. Een strakke hiërarchie waarin bovenaan een groep supervisoren en opleiders staat zal deze frisse geest niet gemakkelijk kunnen toelaten. De kwaliteit en originaliteit van de supervisoren en opleiders staat niet ter discussie. Ik formuleer geen kritiek op de mensen die deze functie vervullen. De organisatievorm is echter zichzelf bevestigend en daarmee conservatief van aard. Een eventueel openstaan voor het gedachtegoed en methodieken uit andere disciplines zal vermalen worden in vastgelegde denk- en ervaringspatronen van de oude garde en gevestigde orde. Zonder een fundamentele bevruchting van onderaf leidt deze organisatievorm onherroepelijk tot een zichzelf verstikkende monocultuur die zich handhaaft in vaak niet zichtbare machtsstructuren.