Zandlopen

Ik wil deze kritische beschouwing besluiten met een positieve suggestie die vraagt om een nadere dialoog en een nadere uitwerking. Net zoals de zandloper op de kop gezet wordt om weer in proces te komen stel ik voor om onze hiërarchische structuur op de kop te zetten Ik wil alle supervisoren en opleiders van de Gestaltvereniging in supervisie laten gaan bij studenten aan de diverse Gestaltopleidingen. Deze constructie kan alle partijen tot voordeel strekken. Studenten zullen op deze manier in een vroeg stadium kunnen ervaren dat de beginselen van Gestalt niet liggen in ervaring, techniek en kennis. Gestalt is geen dogma. Deze supervisievorm levert een paradoxale confrontatie op met het grondbeginsel van Gestalt: het open staan voor het vernieuwende van het contact. Bijkomend voordeel voor studenten is dat zij met het betaald worden voor de door hun gegeven supervisies hun studiekosten kunnen verminderen.
Als Gestaltleefgemeenschap zullen we op deze wijze steeds van onderaf verjongd worden. Het zal een voortdurende dialoog op gang brengen. Een omkering van rollen zal nooit een saai en vastgeroest programmaonderdeel zijn. Voor de supervisoren en opleiders tot slot is het een oefening in het openstaan voor nieuwe wegen en gezichtspunten.

© Jan Philip Wieringa (supervisor), Groningen, 22 februari 2007