Samenvatting

Onze vrije wil ontrekt zich op voorhand aan een objectiverende beschouwing. Neurologische onderzoeken trachten regelmatig onze keuzevrijheid te ontzenuwen aan de hand van hersenactiviteiten die vooraf gaan aan onze bewuste besluiten. Dergelijke conclusies zijn principieel onmogelijk. Elke discussie over het al dan niet  bestaan van de vrije wil is een doodlopende weg.

Inleiding

Op grond van recent neurologisch onderzoek is de vraag naar het al dan niet bestaan van de vrije wil actueel. In dit artikel zal het stellen van deze vraag aan een kritische beschouwing onderworpen worden.