Filosofie van Heidegger

Hoe geef ik het filosoferen van Heidegger weer in een kort artikel in Voorgrond? Hij heeft een enorm oeuvre nagelaten vol ingewikkelde zinsconstructies en neo-logismen. Ik zal hier een aantal van zijn kernbegrippen beschrijven die stuk voor stuk vragen om een zorgvuldig leren verstaan van wat er mee bedoeld wordt. Ze zijn vaak wezensvreemd voor de ons vertrouwde manier van denken. Heidegger is erop uit om juist dit denken op zijn kop te zetten om het aan een kritisch onderzoek te kunnen onderwerpen. Filosoferen is voor hem eerder een ervaren dan een cognitief spel met abstracte begrippen. Zodra we filosoferen aanduiden met het zelfstandig naamwoord ‘filosofie’ stoppen we met denken, zegt Heidegger. Perls zou zeggen: “Blow your mind and come to your senses.” Intuïtief gaf hij blijk van herkenning in de filosofie van Heidegger. Het bestek van dit artikel vraagt echter om woorden. Ik hoop dat ze een venster openen naar het onderliggende proces waarvoor de hier beschreven begrippen niet meer dan een voorlopige vingerwijzing zijn.