Gestalt in het perspectief van Heidegger

Ik wil een aantal begrippen en uitgangspunten in de Gestalttheorie vanuit het denken van Heidegger nader belichten.