Literatuur

Gendlin, Eugene T: Focusing (1978), Everest House; New York. Nederlandse vertaling Focussen (1981), Uitgeverij De Toorts, Haarlem;
ISBN 90 6020 328 3

Swaab, Dick F: Wij zijn ons brein (2010), Drukkerij Bariet, Steenwijk;
ISBN 978 90 254 3522 6

Perls, Fritz S, Hefferline, Ralph F., Goodman, Paul: Gestalt Therapy (1951); Penguin Books, New York; ISBN 0-939266-24-5

Dijksterhuis, Ap: Het slimme onbewuste (2007), Uit geverij Bert Bakker; ISBN 978 90 351 3943 5

Misiak, Henryk en Sexton, Virginia S: History of Psychology (1966), Grune & Stratton Inc., USA; OCLCnummer 185722951

Wieringa, Jan Philip
Ongezegd Gehoord 2 - De Jacht op Mezelf (2012)
Ongezegd Gehoord 3 - Gestalt in Hypnos (2013)

 

 

© Jan Philip Wieringa, december 2012