Objectbewustzijn

Ik ben me bewust van iets. Het ‘ik’, als zijnde subject, staat in een verhouding tot het ‘iets’ dat in deze relatie object is. Ik zit aan de tafel en zie daarachter mijn gesprekspartner. Ik ben mij bewust van zowel deze tafel als van de ander met wie ik in gesprek ben. Beide zijn object in mijn bewustzijn.

Tot op zekere hoogte hebben we woorden voor datgene waar we ons bewust van zijn. We weten dat deze tafel een tafel is en dat de persoon aan de andere kant een naam heeft. Dit kunnen we uitbreiden naar alle concrete en abstracte objecten in onze leefwereld. Het lijkt een heldere en eenduidige beschrijving van ons bewustzijn van de wereld om ons heen, maar de werkelijkheid is gecompliceerder.