Inhoudsopgave

Literatuur

 • Buytendijk, F.J.J., Over de pijn, 1957
 • Heidegger, Martin; Der Satz vom Grund, 1957 (vertaling: Het beginsel van grond, Mark Wilschut, 2009)
 • Heidegger, Martin; Sein und Zeit, 1927 (vertaling : Zijn en Tijd, Mark Wildschut, 1998)
 • Kouwer, B.J., Linschoten .e.a.; Persoon en Wereld, 1953
 • Kouwer, B.J.; Existentiële Psychologie, 1973
 • Kouwer, B.J.; Het Spel Der Persoonlijkheid, 1963
 • Kuzmanić, Marja; Sense or Non-sense: Suïcide from an Existential-Phenomenological Perspective, 2012
 • Lambrechts, Georges, De gestalttherapie, 2001
 • Lewin, Kurt; Fieldtheory in social science, selected theoretical papers, 1951
 • Misiak, H. en Sexton, V.S., History of psychology, 1966
 • Praag. Daan van; Gestalttherapie, Veld en Existentie, 1998
 • Safranski, Rüdiger; Ein Meister aus Deutschland, Heidegger und seine Zeit, 1992 (vertaling: Heidegger en zijn tijd, Mark Wildschut, 2005)

© Jan Philip Wieringa, 09-03-2012