Contact

Het woord 'contact' kan het beeld oproepen van twee mensen die een bepaalde betrokkenheid op elkaar hebben die we contact noemen. We kunnen ook contact hebben met een groep mensen, met lagen in onszelf, met dieren of met God. In het kader van dit artikel ga ik nader in op het contact tussen therapeut en cliënt. Er laten zich hierbij drie afzonderlijke entiteiten onderscheiden: de therapeut, de cliënt en het contact dat ze hebben. Ik wil voor ik inga op het contact de entiteit 'persoon in het contact' nader beschouwen.