Verschillende psychologische theorieën belichten uiteenlopende facetten van onze geestelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn de theorie van Freud, Jung, Erikson en Piaget.

Er is ook een theoretisch model dat onze ontwikkeling van conceptie tot ons overlijden op een overzichtelijke manier in kaart brengt. Het integreert de andere modellen in zich.

De verschillende theorieën bieden een grote variatie aan levensperspectieven. Welke implicaties heeft dit voor de doelen die we ons kunnen stellen? Voor welke uitdagingen met mogelijke problemen komen we te staan in de loop van ons leven?

 

Voor meer informatie zie Quatressentia