Bijeenkomsten ter verdieping.

Quatro essentia in het Latijn betekent vierde essentie. Essenties zijn de wezenlijke bestanddelen van de wereld waarin we leven. Ze worden gesymboliseerd door de elementen. Er worden vier basiselementen onderscheiden: aarde, water, vuur en lucht. Het vierde basiselement lucht staat voor de essentie van het geestelijk leven: ons kennen, onze geestelijke ontwikkeling. Dit is waar de focus van de Quatressentia-avonden ligt. Voorbeelden zijn: de mensvisies van Jung, Krisnamurti en Tolle. Ook staan soms traditionele psychologische persoonlijkheidstheorieën centraal.

In de bijeenkomsten van Quatressentia wordt aan de hand van een film en/of theoretische uiteenzetting een theorie of mensbeeld onder de loep genomen. Er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het delen van persoonlijke ervaringen kan hierbij verdiepend werken.

Vanaf 19.30 staan de koffie en thee klaar. De aanvang van de lezing is om 20.00 uur precies. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van € 5,- voor deze avond gevraagd.

Opgave voor een van de avonden of aanvraag om toezending van de aankondigingen.