Martin Buber is een Joods filosoof/theoloog die stelt dat we ons als mens waar maken in een open contact. Hij stelt dat zo'n open contact strijdig is met een rolverdeling therapeut/cliënt. Psychotherapie en ook de Gestaltbenadering is volgens hem een onmogelijkheid.

Jiddu Krishnamurti zegt dat echte verandering, die ook absoluut en totaal is, tot stand komt door helder inzicht. Door theorieën, ideologieën, religies en psychotherapeutische modellen na te volgen onttrekken we ons aan het nemen van onze verantwoordelijkheid.

De vraagt rijst of psychologische hulpverlening mogelijk is. Hoe verhoudt de Gestaltbenadering, die toch verwant is aan deze denkers, zich hiertoe?

 

Voor praktische informatie over deze avond: Quatressentia