Een verfrissende blik op de existentiële wortels van de Gestalt-benadering.

We zullen de kernpunten van de filosoof Martin Heidegger (1889-1976) belichten. In zijn streng analytische filosofie zet hij ons westers denken op de helling en opent een perspectief naar het 'eigenlijk zijn'. Het is een verrassende ingang tot de thematiek van Quatressentia. Zijn denken sluit aan bij hetgeen Krishnamurti, Tolle, Sartre en Buber naar voren brengen.

In het Gronings wordt gezegd dat iemand die sterft, uit de tijd gaat (hai is oet tied goan). De Groningers hebben daarin de filosofie van Martin Heidegger goed begrepen. Heidegger betoogt dat ons dood gaan, niet een gebeuren in de tijd is. Ons tijdbeleven is een structureren vanuit ons alledaagse denken: we zien de dingen in een tijdsperspectief. Zo kunnen we constateren dat ons bankstel zijn beste tijd heeft gehad.

 

Ons eigen zijn in de wereld onttrekt zich wezenlijk aan ons alledaagse structurerende denken. Onze dood is voor ons als nooit aflatende mogelijkheid van 'niet-zijn' aanwezig.

 

Als we dit helder onder ogen zien wordt onze behoefte aan zekerheid en duurzaamheid zwaar op de proef gesteld.

Het zien van onze dood laat ons leven zien als een voorbijtrekkende gebeurtenis. Het is de grond van ons 'eigenlijk zijn': een afgrond.

Voor praktische informatie over deze avond: Quatressentia